Regulamin

Regulamin

Willa Poranek

§ PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Willi Poranek i jest integralną częścią umowy , do której zawarcia dochodzi poprzez podpisania karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Willi Poranek.
 3. Regulamin jest do wglądu w Recepcji a także na stronie www.poranek-krynica.pl.

 

§ DOBA HOTELOWA

 1. Pokój wynajmowany jest na doby.
 2. Doba trwa od godziny 14:00 do godz. 11:00 dnia następnego.
 3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany przy rezerwacji, Gość powinien zgłosić jak najszybciej. Willa uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę możliwości.

 

§ REZERWACJA I MELDUNEK

 1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej.
 2. Gość otrzymuje tylko jeden klucz do pokoju oraz jeden klucz do drzwi wejściowych. Za zgubienie klucza opłata wynosi 50zł.
 3. Opłata za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu. W przypadku wcześniejszego wyjazdu, należność za całość pobytu nie ulega zmianie.
 4. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana przedpłata w wysokości 30% wartości w terminie 3 dni roboczych od złożenia rezerwacji. Brak wpłaty zadatku skutkuje anulowaniem rezerwacji.
 5. W przypadku nie przyjechania Gościa do obiektu zadatek nie podlega zwrotowi.
 6. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres , za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 7. Willa Poranek może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu Willi Poranek lub innych Gości, pracowników obiektu lub też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowania obiektu.

 

§ ODPOWIEDZIALNOŚĆ  GOŚCI

 1. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie Willi Poranek pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku dzieci.
 2. Gość Willi Poranek  ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałe z jego winy lub winy odwiedzających go osób. Willa Poranekzastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.
 3. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, czajnik, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi od pokoju na klucz. A opuszczając budynek zamknąć drzwi wejściowe na klucz.
 4. Ze względu na komfort i bezpieczeństwo naszych Gości oraz przepisy prawne, obowiązuje całkowity zakaz palenia na terenie Willi Poranek, poza miejscem do tego przeznaczonym. Goście niestosujące się do tego zakazu zostają każdorazowo obciążone kwotą 100zł.
 5. W obiekcie zabronione jest chodzenie w butach narciarskich oraz wnoszenie sprzętu narciarskiego, rowerów itp. do pokoi. Należy przechowywać je w miejscu do tego przeznaczonym.

 

§ ODPOWIEDZIALNOŚĆ  WILLI  PORANEK

 1. Willa Poranek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu Willi czy poza terenem obiektu.
 2. Willa Poranek ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jej usług w zakresie określonym przepisami Kodeksu Cywilnego. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

 

§ ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany  przez Gościa adres na jego koszt.
 2. W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Willa Poranek przechowa powyższe przedmioty przez okres 3 miesięcy, a po upływie tego okresu zostaną zniszczone.

 

§ CISZA  NOCNA

 1. W Willi Poranek obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano.

 

§ POSTANOWIENIA  DODATKOWE 

 1. Willa Poranek nie akceptuje obecności zwierząt.
 2. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych przez Kwiaciarnia „Oleńka” Teresa Kosiniak, z siedzibą w 33-132 Niedomice, ul. Rudno 2, Iłkowice dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.
 3. Osoby niezameldowane mogą gościnnie przebywać na terenie Willi Poranek od godziny 7:00 do godziny 22:00.